YENİ KÜRESEL SAVAŞ, SİBER CEPHELER

Abdullah Ayan

Evet kapitalizm iki büyük bunalımı iki büyük savaşla aştı. Bugün gelip tıkandığı süreci yeni bir savaşla mı, başka yöntemlerle mi aşacağı şimdilik meçhul.. Ama bir gerçek var; aslında yeni savaş bilişim çağının dinamikleriyle başladı bile.. Birinci düny